หอจดหมายเหตุส่วนภูมิภาค

ติดต่อหอจดหมายเหตุส่วนภูมิภาค

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

สถานที่ตั้ง : ถนนสายบางขันธ์ – คลองหลวง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0 2902 7940, 0 2902 7948
โทรสาร : 0 2902 7941

แผนที่
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่

พื้นที่รับผิดชอบ : เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน
สถานที่ตั้ง : ถนนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 0 5328 1425
โทรสาร : 0 5328 1424

แผนที่
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง

พื้นที่รับผิดชอบ : ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต และระนอง
สถานที่ตั้ง : ถนนหนองยวน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์ : 0 7521 2504
โทรสาร : 0 7521 4045

แผนที่
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ยะลา

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ยะลา

พื้นที่รับผิดชอบ : ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 3 ถนนเทศบาล 2 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ : 0 7321 6667
โทรสาร : 0 7321 6667
อีเมล : na_yala@finearts.go.th, yala_archives@hotmail.com

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา

พื้นที่รับผิดชอบ : ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และสตูล
สถานที่ตั้ง : ในบริเวณสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0 7421 2479
โทรสาร : 0 7421 2182

แผนที่
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา

พื้นที่รับผิดชอบ : พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร กำแพงเพชร และตาก
สถานที่ตั้ง : บริเวณวัดพระธาตุจอมทอง ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ : 0 5441 1051
โทรสาร : 0 5441 1052

แผนที่
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี

พื้นที่รับผิดชอบ : ขอนแก่น มหาสารคาม เลย หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ อุดรธานี ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม อุบลราชธานี มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์
สถานที่ตั้ง : ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 0 4528 5522
โทรสาร : 0 4528 5523

แผนที่
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี

พื้นที่รับผิดชอบ : สุพรรณบุรี กาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา นครนายก สระบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ และอุทัยธานี
สถานที่ตั้ง : ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ : 0 3553 5501
โทรสาร : 0 3553 5502

แผนที่
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดจันทบุรี

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี

พื้นที่รับผิดชอบ : จันทบุรี ตราด ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว
สถานที่ตั้ง : ศาลากลางเก่าจังหวัดจันทบุรี ถนนเลียบเนิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 0 3932 4685
โทรสาร : 0 3932 4685

แผนที่
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

พื้นที่รับผิดชอบ : หอจดหมายเหตุเฉพาะ
สถานที่ตั้ง : ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 0 7534 2015
โทรสาร : 0 7534 2105

แผนที่
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี คนที่ ๒๑

หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี คนที่ ๒๑

พื้นที่รับผิดชอบ : หน้าที่รวบรวมเก็บรักษาเอกสารรวมทั้งการจัดนิทรรศการ ประวัติผลงานและสิ่งของที่เนื่องในภารกิจของนายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ ๒๑
สถานที่ตั้ง : บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี (ดอนย่างแย้) อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ : 0 3553 5119-21
โทรสาร : 0 3553 5119-21

แผนที่