ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับมอบภาพจากนายเอนก สีหามาตย์ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร

นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วยนางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ได้รับมอบภาพถ่ายในการปฏิบัติภารกิจในตำแหน่งงานอธิบดีกรมศิลปากร จากนายเอนก สีหามาตย์ อดีตอธิบด...

ปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ เดือนกรกฎาคม 2563

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ขอแจ้งปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ เดือนกรกฎาคม 2563

การเสวนาออนไลน์ เรื่อง จดหมายเหตุ 2020: หลักฐาน เทคโนโลยี มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อสังคมความรู้

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสดการเสวนาออนไลน์ เนื่องในวันจดหมายเหตุสากล และวันแห่งการสถาปนาหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

การเสวนาออนไลน์ เรื่อง จดหมายเหตุส่วนบุคคล: เครือข่ายสังคมความรู้

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ขอเชิญรับชมการเสวนาออนไลน์ เนื่องในวันจดหมายเหตุสากล เรื่อง จดหมายเหตุส่วนบุคคล: เครือข่ายสังคมความรู้ (Private Archives: Networking Knowledge Society)

นิทรรศการออนไลน์ “หอจดหมายเหตุ: พลังแห่งสังคมความรู้ (Archives: Empowering Knowledge Societies)”

กรมศิลปากร โดย สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติส่วนภูมิภาค ร่วมกับภาคีเครือข่ายหอจดหมายเหตุขอเชิญชม นิทรรศการออนไลน์ “หอจดหมายเหตุ: พลังแห่งสังคมความรู้ (Archives: Empowering Knowled...

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กลับมาเปิดให้บริการ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กลับมาเปิดให้บริการ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

ขอแจ้งปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ขอแจ้งปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ปิดบริการ เนื่องในวันมาฆบูชา

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติขอแจ้งปิดบริการในวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องในวันมาฆบูชาและวันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา

ปิดบริการวันเสาร์ เนื่องจากพ่นน้ำยากำจัดปลวก

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติจะทำการพ่นน้ำยากำจัดปลวกทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน จึงจำเป็นต้องปิดบริการในวันเสาร์

การประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดทำตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารขององค์การบริการส่วนจังหวัด

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดทำตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารขององค์การบริการส่วนจังหวัด

ข่าวสารทั้งหมด