ข่าวประชาสัมพันธ์

ปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ วันที่ 4-7 กันยายน 2563

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ขอแจ้งปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ วันที่ 4 - 7 กันยายน 2563

การเสวนาเรื่อง งานจดหมายเหตุ: บทบาทหน้าที่ในสังคมไทย

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดการเสวนาออนไลน์ เนื่องในวันจดหมายเหตุสากล และวันแห่งการสถาปนาหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ครั้งที่ 4

ปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ วันที่ 12 สิงหาคม 2563

ปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ วันที่ 12 สิงหาคม 2563

ขอเชิญรับฟังการเสวนา เรื่อง “เล่าเรื่องการเก็บรักษาฟิล์มกระจกและภาพเก่า”

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติขอเชิญรับฟังการเสวนา เรื่อง เล่าเรื่องการเก็บรักษาฟิล์มกระจกและภาพเก่า ในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 - 15.30 น.

กิจกรรมเสวนาเนื่องในนิทรรศการ “ฟิล์มกระจก: เรื่องราวเหนือกาลเวลา” (Glass Plate Negatives: Stories That Transcend Time) ครั้งที่ 1 เรื่อง เบื้องหลังการอ่านภาพฟิล์มกระจก

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติจัดกิจกรรมเสวนาเนื่องในนิทรรศการ “ฟิล์มกระจก: เรื่องราวเหนือกาลเวลา” (Glass Plate Negatives: Stories That Transcend Time) ครั้งที่ 1 เรื่อง เบื้องหลังการอ่านภาพฟิล์มกระจก

การเสวนา เรื่อง ความปกติใหม่ (New Normal) ที่ท้าทายงานจดหมายเหตุ: บททดสอบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสดการเสวนาออนไลน์ เนื่องในวันจดหมายเหตุสากล และวันแห่งการสถาปนาหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ขอเชิญรับฟังการเสวนา เรื่อง เบื้องหลังการอ่านภาพฟิล์มกระจก

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติขอเชิญรับฟังการเสวนา เรื่อง เบื้องหลังการอ่านภาพฟิล์มกระจก

ผู้อำนวยการศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง พร้อมคณะ มอบภาพถ่ายภาพเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 จากโครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “Social Distancing” (สังคมที่ห่างกัน) ให้แก่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ผู้อำนวยการศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง พร้อมคณะ มอบภาพถ่ายภาพเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 จากโครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “Social Distancing” (สังคมที่ห่างกัน) ให้แก่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เพ...

การรับมอบภาพจากนายเอนก สีหามาตย์ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร

นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วยนางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ได้รับมอบภาพถ่ายในการปฏิบัติภารกิจในตำแหน่งงานอธิบดีกรมศิลปากร จากนายเอนก สีหามาตย์ อดีตอธิบด...

ปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ เดือนกรกฎาคม 2563

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ขอแจ้งปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ เดือนกรกฎาคม 2563

ข่าวสารทั้งหมด