การสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ

ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุได้ 3 วิธี คือ

 1. ระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ (จากเว็บไซต์)
 2. ระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ (จาก Mobile Application)
 3. สืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

วิธีการสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุในระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ (จากเว็บไซต์ และ Mobile Application )

วิธีการสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

 • ปฏิบัติตามระเบียบกรมศิลปากร ว่าด้วยการเข้าใช้บริการในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
 • กรอกข้อมูลส่วนตัว (สมัครสมาชิก)
 • รับบัตรประจำตัวผู้ค้นคว้า
 • ลงทะเบียนเพื่อเข้าค้นคว้าในระบบ (ทุกครั้งที่เข้าใช้บริการ)

ข้อปฏิบัติการเข้าใช้บริการ

 1. ฝากสิ่งของส่วนตัวไว้ในตู้เก็บของก่อนเข้าห้องบริการค้นคว้า ยกเว้นปากกา ดินสอ กระดาษ หรือสมุดจดข้อความ
 2. ห้ามนำอุปกรณ์ทำสำเนาเอกสารเข้าห้องบริการค้นคว้า
 3. ห้ามใช้อุปกรณ์สื่อสารทุกประเภทในห้องบริการค้นคว้า
 4. ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่มทุกประเภทเข้าห้องบริการค้นคว้า

วิดีโอแนะนำการใช้บริการ