คลังความรู้

Category

กำหนดการเฉลิมพระสุพรรณบัฏ ตั้งกรมฝ่ายใน ร.ศ.๑๒๔ (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าเยาวมาลย์นฤมล กรมขุนสวรรคโลกลักษณวดี)

กรมขุนทิพยลาภพฤฒิธาดา เสนาบดีกระทรวงวัง รับพระบรมราชโองการใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งว่า ตามพระราชประเพณีมีมา เมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าฝ่ายในเจริญพระชนมพรรษา ทรงพระราชดำริเห็นสมควรแล้...

คู่มือคำศัพท์วิชาการจดหมายเหตุ

ยกเลิกการเดินสามหาบของหลวง

ในคราวงานพระเมรุมาศและงานพระเมรุ ตามประเพณีจะมีการเดินสามหาบเวียนพระเมรุมาศหรือพระเมรุในวันเก็บพระบรมอัฐิหรือพระอัฐิ โดยผู้ที่เดินสามหาบจะเป็นพระราชวงศ์หรือข้าราชการ  เมื่อคราวงานพระเมรุพระราชทานเพลิ...

วันพุธ ที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระที่นั้งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต ในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

วันจันทร์ ที่ ๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

เรื่อง ศาลอาญาพิพากษาจำคุกนายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง โดยไม่รอลงอาญา ฐานหมิ่นประมาทนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายารัฐมนตรีเรื่อง ศาลอาญาพิพากษาจำคุกนายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง โดยไม่รอลงอาญา ฐานหมิ่นประ...

วันอังคาร ที่ ๑๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

เรื่อง ไฟไหม้กุฏิพระ ภายในวัดใหญ่ชัยมงคล ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๕

เรื่อง พิธีมอบรางวัลแทนคุณแผ่นดิน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕

วันพุธ ที่ ๒๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๕

เรื่อง คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนายการุณ โหสกุล สมาชิก สภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย

วันพุธ ที่ ๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๕

เรื่อง ปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ ทำให้ดวงอาทิตย์ ดาวศุกร์ และโลกเรียงอยู่ในแนวเดียวกัน

วันอังคาร ที่ ๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

เรื่อง เหตุการณ์ลอบวางระเบิดขบวนรถของทหารพรานน้อยร้อย ร.๒๒๐๔ กรมทหารพรานที่ ๒๒ ขณะกำลังย้ายฐานปฏิบัติการจากอำเภอหนองจิก ไปอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี