คลังความรู้

Category

#เรื่องเล่าจากบันทึกเหตุการณ์ : โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

บึงสีไฟ

#เรื่องเล่าจากบันทึกเหตุการณ์ : การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน

ไม้พาย

#เรื่องเล่าจากบันทึกเหตุการณ์ : การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน

เขียงฝึก

25 มกราคม พ.ศ. 2502

รัฐพิธีเปิดพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เฉลิมพระราชมณเฑียรพระที่นั่งอนันตสมาคม

9 มกราคม พ.ศ.2472

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์สะพานพระพุทธยอดฟ้า

จดหมายเหตุประเทศไทย พุทธศักราช 2564

วันคล้ายวันสถาปนากรมศิลปากร

ตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

คู่มือการจัดทำตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารหน่วยงานของรัฐ