จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเนอราคาจัดซื้อก๊าซไนโตรเจน จำนวน 8 ท่อ

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนราชการ รถตู้ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮท-3621 กรุงเทพมหานคร

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องสแกนภาพและพิมพ์ภาพจากไมโครฟิล์ม จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกล่องใส่เอกสาร จำนวน 2,000 ใบ

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับจัดเก็บและอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ จำนวน 7 รายการ

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมโต๊ะซ่อมเอกสาร จำนวน 2 ตัว

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับงานซ่อมบำรุง จำนวน 8 รายการ

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ MICRO AIR (RF 1200) อาคารหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และอาคารศูนย์เก็บเอกสาร จำนวน 100 เครื่อง

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้รับจ้าง (ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน 2 คัน

หน้าข่าวสาร