สมัครงาน

กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

ตำแหน่งนิติกร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างโครงการ ปฏิบัติงานประจำเคาน์เตอร์หน้าห้องบริการกรมหลวงพิชิตปรีชากร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างโครงการ ปฏิบัติงานประจำเคาน์เตอร์หน้าห้องบริการกรมหลวงพิชิตปรีชากร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อปฏิบัติงานลูกจ้างโครงการปฏิบัติงานประจำเคาน์เตอร์หน้าห้องบริการกรมหลวงพิชิตปรีชากร

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อปฏิบัติงานลูกจ้างโครงการปฏิบัติงานประจำเคาน์เตอร์หน้าห้องบริการกรมหลวงพิชิตปรีชากร

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เปิดรับสมัครลูกจ้างโครงการตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์ 1 ตำแหน่ง

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อปฏิบัติงานลูกจ้างโครงการปฏิบัติงานจัดทำฐานข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุ ประเภทแผนที่

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างโครงการ ปฏิบัติงานจัดทำฐานข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุ ประเภทแผนที่

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างโครงการ ปฏิบัติงานจัดทำฐานข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุ ประเภทแผนที่ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานขับรถยนต์