สถิติข้อมูลการเข้าสืบค้นที่หอจดหมายเหตุแต่ละหน่วยงาน (ข้อมูลการแสกนบัตรเข้าใช้งาน)