ข่าวสาร

Category

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการในการอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ ประเภทภาพถ่ายและอัลบั้ม

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติจัดกิจกรรมประกาศเจตจำนง สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน

นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

หอจดหมายเหตุแห่งชาติปิดบริการเนื่องในวันมาฆบูชา

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับงานซ่อมบำรุง

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Precision Air Conditioning System) จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 100 รีม

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถตู้รับจ้าง จำนวน 1 คัน

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมท่อชักโครกห้องน้ำหญิงชั้น 2

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถตู้รับจ้าง จำนวน 1 คัน