21 เมษายน พ.ศ.2485
เผยแพร่เมื่อ: 21 เม.ย. 60จำนวนผู้เข้าชม:1217

จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ตั้งคณะกรรมการส่งเสริมความนิยมไทย โดยมีอธิบดีกรมโฆษณาการ เป็นประธานกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา ส่งเสริมการนิยมของไทย

ที่มา : (3) สร 0201.55/13 เรื่องนิยมไทย