22 เมษายน พ.ศ.2474
เผยแพร่เมื่อ: 22 เม.ย. 60จำนวนผู้เข้าชม:1080

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ มีเจ้าพระยาพิไชยญาติ (ดั่น บุนนาค) เป็นพระยาแรกนา

ที่มา : ภ 003 หวญ 70/4 (NAT-P003887) เหตุการณ์สำคัญต่างๆ ปี พ.ศ.2474