1 พฤษภาคม พ.ศ.2496
เผยแพร่เมื่อ: 01 พ.ค. 60จำนวนผู้เข้าชม:1455

การขุดลองคลองผดุงกรุงเกษม

ที่มา : ฉ/ท/434 (CFNA01-P0014749-0000)