9 พฤษภาคม พ.ศ.2472
เผยแพร่เมื่อ: 09 พ.ค. 60จำนวนผู้เข้าชม:1589

สุริยุปราคาที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

ที่มา : ภ 0003 หวญ 26/92