10 พฤษภาคม ร.ศ.114
เผยแพร่เมื่อ: 10 พ.ค. 60จำนวนผู้เข้าชม:1445

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสวัสดิโสภณ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฏ์ พระราชโอรสในรัชกาลที่ 4 ในเจ้าจอมมารดาเปี่ยม (ต้นราชสกุล สวัสดิวัตน์) ทูตประจำกรุงปารีส ถ่ายเมื่อแรกถึงสถานทูตที่กรุงปารีส

ที่มา : ภ 001 หวญ10/6