15 พฤษภาคม พ.ศ.2475
เผยแพร่เมื่อ: 15 พ.ค. 60จำนวนผู้เข้าชม:4213

พิธีแห่ปลาที่วัดรามัญคลองบางหลวง ธนบุรี

ที่มา : ภ 003 หวญ 71/4