16 พฤษภาคม ร.ศ.116
เผยแพร่เมื่อ: 16 พ.ค. 60จำนวนผู้เข้าชม:4421

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในเรือพระที่นั่งมหาจักรี ที่เมืองเวนิส

ที่มา : ภ 003 หวญ 6/2/3