วันอังคาร ที่ ๑๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕
เผยแพร่เมื่อ: 21 ก.ย. 60จำนวนผู้เข้าชม:499

          เหตุการณ์เพลิงไหม้กุฏิพระ ซึ่งเป็นกุฏิไม้ทรงไทย ๒ ชั้น วัดใหญ่ชัยมงคล ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สร้างเมื่อพุทธศักราช ๒๕๕๒ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เวลาประมาณ ๓๐ นาที จึงสามารถควาบคุมเพลิงไว้ได้ ตรวจสอบพบว่าเพลิงไหม้กุฏิเสียหาย ๓ หลัง รถยนต์กระบะเสียหาย ๑ คัน ตู้ฝากเงินอัตโนมัติจำนวน ๒ ตู้ เสียหายบางส่วน ต้นเพลิงเกิดจาการลุกไหม้ที่ปลั๊กไฟขึ้นไปยังผนังอย่างรวดเร็ว และได้ลุกลามต่อเนื่องไปยังกุฏิอื่น คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินเกือบ ๑๐ ล้านบาท เจ้าหน้าที่สันนิษฐานเบื้องต้นว่า อาจเกินจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร
          วัดใหญชัยมงคลเป็นวัดสำคัญทางประวัติศาสตร์ สร้างขึ้นเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อ "วัดป่าแก้ว" หรือ "วัดเจ้าไท" ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะพระนคร มีเจดีย์องค์ใหญ่ที่เชื่อกันว่า ปฏิสังขรณ์ขึ้นในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งขัยชนะในการทํายุทธหัตถีกับสมเด็จพระมหาอุปราชาแห่งพม่า เมื่อพุทธศักราช ๒๑๓๕ 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา