วันพุธ ที่ ๒๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๕
เผยแพร่เมื่อ: 21 ก.ย. 60จำนวนผู้เข้าชม:665

          คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติเสียงข้างมาก ๓ ต่อ ๒ สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง นายการุณ โหสกุล สมาชิกสภาผู้แทยราษฎรเขต ๑๒ กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย และสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ พร้อมให้เรียกค่าเสียหายในการจัดการเลือกตั้งใหม่ จากกรณีที่นายการุณ โหสกุล ปราศรัยใส่ร้ายความเท็จ นายแทนคุณ จิตต์อิสระ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคประชาธิปัตย์หลายครั้ง โดยครั้งแรก วันศุกร์ ที่ ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๕ ที่ตลาดนัดบุญอนันต์ และครั้งที่ ๒ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๕ ที่ตลาดนัดโกสุมรวมใจ ในพื้นที่เขตดอนเมือง

          ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง เพื่อพิจารณาพิพากษา หากศาลฎีการับคำร้อง จะทำให้นายการุณ โหสกุล ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที จากนั้นจึงรอคำพิพากษา ส่วนการจัดเลือกตั้งซ่อมเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการต่อไป

          นอกจากนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติยกคำร้องคัดค้านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๕ ราย ประกอบด้วย

  1. นางอรุณี ชำนาญยา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพระเยา เขต ๑ ที่ถูกร้องว่า สัญญาว่าจะให้ จากกรณีการปราศรัยว่าจะสร้างโรงน้ำประปาให้หากได้รับการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าไม่มีหลักฐานชัดเจน
  2. นายซูการ์โน มะทา ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยะลา เขต ๒ พรรคเพื่อไทย ที่ร้องคณะกรรมการการเลือกตั้งเขต ๒ ยะลา ว่าทุจริตต่อหน้าที่
  3. นายชินโชติ แสงสังข์ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ เขต ๓ พรรคประชาธิปัตย์ ซื้อเสียงในพื้นที่ ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน แต่ให้ดำเนินคดีอาญากับผู้ที่จ่ายเงินซื้อเสียง
  4. นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ผู้สมัครสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ เขต ๕ พรรคภูมิใจไทย ซื้อเสียง แต่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าไม่มีกลักฐาน
  5. นางสาวเรวดี รัศมิทัต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ เขต ๖ พรรคภูมิใจไทย จากกรณีให้ตัวแทนเตรียมการเพื่อซื้อเสียง แต่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าหลักฐานไม่เพียงพอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะกรรมการการเลือกตั้ง