นิทรรศการ "ฟิล์มกระจก เรื่องราวเหนือกาลเวลา"
เผยแพร่เมื่อ: 01 ก.ค. 63หมวดหมู่: นิทรรศการ, นิทรรศการออนไลน์จำนวนผู้เข้าชม:4097 ชมนิทรรศการออนไลน์

กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร

ร่วมกับ มูลนิธิสิริวัฒนภักดี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

จัดงานนิทรรศการ “ฟิล์มกระจก : เรื่องราวเหนือกาลเวลา”

โดยเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม – 20 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 10.00 – 19.00 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์) ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

หรือสามารถรับชมนิทรรศการในรูปแบบออนไลน์ได้ทาง www.nat.go.th

 

ซึ่งการจัดทำคำบรรยายภาพในนิทรรศการ ฟิล์มกระจก : เรื่องราวเหนือกาลเวลา” และหนังสือ "ฟิล์มกระจกจดหมายเหตุ หนึ่งพันภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ เล่ม 2 เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก” ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการฝ่ายจัดทำคำบรรยายภาพ ในคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือสมุดภาพฟิล์มกระจกจดหมายเหตุ หนึ่งพันภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ เล่ม 2 เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก

ทั้งนี้ หากท่านใดมีข้อมูล หรือหลักฐาน หรือข้อแก้ไขอื่นใด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยในอนาคต โปรดแจ้งสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ผ่านทาง Inbox Facebook สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ (https://www.facebook.com/NationalArchivesofThailand)