นิทรรศการออนไลน์ “หอจดหมายเหตุ: พลังแห่งสังคมความรู้ (Archives: Empowering Knowledge Societies)”
เผยแพร่เมื่อ: 30 มิ.ย. 63หมวดหมู่: นิทรรศการออนไลน์จำนวนผู้เข้าชม:1709 ชมนิทรรศการออนไลน์

กรมศิลปากร โดย สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติส่วนภูมิภาค ร่วมกับภาคีเครือข่ายหอจดหมายเหตุ

ขอเชิญชม นิทรรศการออนไลน์
“หอจดหมายเหตุ: พลังแห่งสังคมความรู้ (Archives: Empowering Knowledge Societies)”

นิทรรศการเนื่องในวันจดหมายเหตุสากล (9 มิถุนายน) และวันแห่งการสถาปนาหอจดหมายเหตุแห่งชาติ (18 สิงหาคม)

ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2563 ทาง www.nat.go.th

•ทำความรู้จักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติส่วนภูมิภาค ภาคีเครือข่ายหอจดหมายเหตุ

•ชมเอกสารจดหมายเหตุชิ้นสำคัญของชาติ

•รับชมการถ่ายทอดสดเสวนาออนไลน์ ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ “งานจดหมายเหตุ” จำนวน 4 ครั้ง ผ่านทาง Facebook Live : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ (พร้อมร่วมสนุกรับของที่ระลึกในระหว่างการถ่ายทอดสด)

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง www.nat.go.th และ facebook สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ