ราคา:750บาท
สินค้า:มีสินค้า
หนังสือประมวลภาพประวัติศาสตร์ไทย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้และแหลมมลายู
เผยแพร่เมื่อ: 08 ม.ค. 64จำนวนผู้เข้าชม:2997

จัดพิมพ์โดยคณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย ซึ่งรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องเมื่อคราวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้และแหลมมลายู จากเอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณ์ ประเภทภาพถ่าย เอกสารชั้นรอง และหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเดินทางไปศึกษาและเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ณ สถานที่จริง นำมาชำระและจัดทำคำบรรยายภาพประวัติศาสตร์และจัดพิมพ์เป็น หนังสือประมวลภาพประวัติสาสตร์ไทย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้และแหลมมลายู

สามารถซื้อได้ที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 15.30 น.) หรือสั่งซื้อทางออนไลน์ที่ https://bookshop.finearts.go.th/book-detail/417/ประมวลภาพประวัติศาสตร์ไทย-พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้และแหลมมลายู