ราคา:800บาท
สินค้า:มีสินค้า
สมุดภาพจดหมายเหตุงานพระเมรุมาศและงานพระเมรุในสมัยรัตนโกสินทร์
เผยแพร่เมื่อ: 01 พ.ค. 61จำนวนผู้เข้าชม:1856

จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางประวัติศาสตร์และโบราณราชประเพณีในการจัดงานพระบรมศพและพระศพของสังคมไทย ทั้งขนบธรรมเนียมประเพณี การแต่งกาย สถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์รอบด้าน ผ่านวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมและกาลสมัย