ราคา:350บาท
สินค้า:มีสินค้า
สาระสังเขปเอกสารจดหมายเหตุ จอมพลสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ุ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
เผยแพร่เมื่อ: 16 มิ.ย. 59จำนวนผู้เข้าชม:1770

จอมพลสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ุ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ทรงดำรงตำแหน่งสำคัญของประเทศหลายตำแหน่ง และได้ทรงมีพระกรณียกิจมากมายหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการปกครอง การพัฒนากองทัพบก กองทัพเรือ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และการสาธารณูประโยชน์ ในระหว่างปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึงในช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475

สาระสังเขปเอกสารเป็นเครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุที่มีประสิทธิภาพสูงประเภทหนึ่งที่จะสนองการค้นคว้าได้อย่างกว้างขวางและครบถ้วน ถูกต้องตามหลักวิชาการจดหมายเหตุ แต่เป็นวิธีที่จะต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการยาวนานและความรู้ความชำนาญของนักจดหมายเหตุเป็นอย่างมาก

การจัดทำสาระสังเขปเอกสารจดหมายเหตุ จอมพลสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ุ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต สำรวจจากเอกสารที่เก็บรักษาอยู่ที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กองประวัติศาสตร์ กรมยุทธการทหารเรือ และสภากาชาดไทย โดยแยกออกเป็นหมวดต่าง ๆ ตามพระประวัติและพระกรณียกิจสำคัญเพราะเอกสารมีจำนวนมาก