ราคา:700บาท
สินค้า:
จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 เล่ม 1 - 2
เผยแพร่เมื่อ: 15 มิ.ย. 59จำนวนผู้เข้าชม:652

หนังสือจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 ได้รวบรวมพระราชพิธ พิธี การเฉลิมฉลองและการถวายชัยมงคล โครงการและกิจกรรมเฉลิมฉลอง ทั้งสิ่งอนุสรณ์ทั้งหลายที่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึ้นในมหามงคลนี้อย่างละเอียดสมบูรณ์ เช่น การหล่อพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยกระบวนพยุหยาตราชลมารค การเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม เป็นต้น