รับสมัคร เจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์
เผยแพร่เมื่อ: 24 ก.ย. 62จำนวนผู้เข้าชม:1194
 

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เปิดรับสมัครลูกจ้างโครงการ


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์ 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,000 บาท
อายุ 25 – 40 ปี

ปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ดูแลการเข้าใช้บริการของผู้ใช้บริการในสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

2. จำหน่ายหนังสือของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

3. ให้บริการ ยืม - คืน กุญแจตู้ล็อกเกอร์แก่ผู้เข้าใช้บริการ

ปฏิบัติงานที่
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพ

เวลาปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

คัดเลือกด้วยวิธีการสัมภาษณ์
ในวันอังคาร ที่ 15 ตุลาคม 2562
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ คุณพนาวัลย์ โทร 0 2282 8423, 0 2281 1599 ต่อ 103, 301

ในวันและเวลาราชการ

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2562

ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตัวเองที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ (ติดต่อคุณพนาวัลย์)

หรือกรอกใบสมัครได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้
https://forms.gle/mKxtifEUt5UT934A9


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 11 ตุลาคม 2562