สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อปฏิบัติงานลูกจ้างโครงการปฏิบัติงานจัดทำฐานข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุ ประเภทแผนที่
เผยแพร่เมื่อ: 11 ก.พ. 62จำนวนผู้เข้าชม:1150
 

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อปฏิบัติงานลูกจ้างโครงการปฏิบัติงานจัดทำฐานข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุ ประเภทแผนที่ ดังนี้

  1. นาย ธีรพงษ์ แจ้งวงษ์
  2. นาย ถิรายุ ปงกาวงค์
  3. นายณัฐพล ยศไพบูลย์

สอบคัดเลือกด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นนำเอกสารมายื่นในวันสอบคัดเลือก ดังนี้

  1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
  2. สำเนาปริญญาบัตร
  3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา
  4. สำเนาบัตรประชาชน
  5. สำเนาทะเบียนบ้าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 2281 1599 ต่อ 237 ในวันและเวลาราชการ