สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างโครงการ ปฏิบัติงานจัดทำฐานข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุ ประเภทแผนที่
เผยแพร่เมื่อ: 29 ม.ค. 62จำนวนผู้เข้าชม:1014
 

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
รับสมัครลูกจ้างโครงการ ปฏิบัติงานจัดทำฐานข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุ ประเภทแผนที่ 
จำนวน 1 อัตรา 
เงินเดือน 15,000 บาท
วุฒิปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการศึกษา หรือด้านอื่นๆ ที่เทียบเท่า
มีความรู้ความชำนาญในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมประยุกต์ เช่น Microsoft Office, Adobe Photoshop เป็นต้น
อายุ 21 - 40 ปี

ปฏิบัติงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพ 
วัน/เวลาในการปฏิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

เอกสารการสมัครงาน (นำมายื่นในวันสอบคัดเลือก)
1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
2. สำเนาปริญญาบัตร
3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา
4. สำเนาบัตรประชาชน
5. สำเนาทะเบียนบ้าน

รับสมัครถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
โดยผู้สมัครสามารกกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตามลิงค์นี้ https://goo.gl/forms/GCOT3JDW2uYoyj5h2

หรือเขียนและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองที่ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ในวันและเวลาราชการ (กรณีเขียนและยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง หมดเขตวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562)

*ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
**สอบคัดเลือกในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 2281 1599 ต่อ 237 ในวันและเวลาราชการ