รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)
เผยแพร่เมื่อ: 04 ธ.ค. 60จำนวนผู้เข้าชม:1591
 

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

เพื่อปฏิบัติงานขับรถยนต์

กำหนดการรับสมัคร ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560