หนังสือฟิล์มกระจกจดหมายเหตุ หนึ่งพันภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ เล่ม 2
เผยแพร่เมื่อ: 29 ก.ค. 63จำนวนผู้เข้าชม:2865
 

จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสที่ฟิล์มกระจกและภาพต้นฉบับจากฟิล์มกระจกชุดหอพระสมุดวชิรญาณได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก

สามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ที่ https://bookshop.finearts.go.th/others-detail/3/หนังสือฟิล์มกระจกจดหมายเหตุ-หนึ่งพันภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์-เล่ม-๒