เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก
เผยแพร่เมื่อ: 01 พ.ค. 61จำนวนผู้เข้าชม:3483
 

จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสที่ฟิล์มกระจกและภาพต้นฉบับจากฟิล์มกระจกชุดหอพระสมุดวชิรญาณได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก