นักศึกษาคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 36 คน ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เผยแพร่เมื่อ: 26 ก.ย. 66จำนวนผู้เข้าชม:447
 

วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. นักศึกษาคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 36 คน ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เพื่อประกอบการเรียนวิชาปรัชญาประวัติศาสตร์และระเบียบวิธีวิจัย โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติบรรยายและนำชม