แนวทางการจัดทำเอกสารขอขึ้นทะเบียนเอกสารความทรงจำแห่งโลก

แผนงานความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโก (UNESCO-MOW) ถือกำเนิดมา 25 ปี และคณะกรรมการแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกว่าด้วยความทรงจำแห่งโลก (MOWCAP) มีอายุครบ 20 ปีในปีนี้ การดำเนินงานก้าวหน้ามาโดยลำดับ การประชุมคณะกรรมการแห่งภูมิภาคดำเนินงานมาแล้ว 13 ครั้ง