บันทึกการประชุมของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์
เผยแพร่เมื่อ: 06 พ.ย. 63จำนวนผู้เข้าชม:1548
 

บันทึกการประชุมของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้เมื่อปี พ.ศ.2556 เป็นเอกสารที่มีอายุกว่า 100 ปี (The Minute Books of the Council of the Siam Society", 100 years of recording international cooperation in research and the dissemination of knowledge in the arts and sciences) จัดเก็บไว้ ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการขึ้นทะเบียนเมื่อวันที่ วันที่ 19 มิถุนายน 2556 เป็นเอกสาร ส่วนหนึ่งของบันทึกการประชุมของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มีทั้งหมด 16 เล่ม บันทึกไว้ช่วงระหว่างปี 2447-2547 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นการรวบรวมบันทึกความคิด ความอ่าน หรือการระดมสมองของ สมาชิกสยามสมาคมที่มาจากหลายสาขาอาชีพ มีทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการระดับสูง ที่ปรึกษาชาวต่างชาติ สะท้อนภาพและมุมมองของสังคมในยุคสมัยนั้น ซึ่งเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิจัย และอ้างอิงได้

ได้รับการขึ้นทะเบียน มรดกความทรงจำประเทศไทย วันที่ 21/12/2558

ได้รับการขึ้นทะเบียน มรดกความทรงจำโลก วันที่ 14/6/2556

บันทึกการประชุม
บันทึกการประชุม
เล่มบันทึกการประชุม
เล่มบันทึกการประชุม
บันทึกการประชุม
บันทึกการประชุม
บันทึกการประชุม
บันทึกการประชุม
อาคารสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์
อาคารสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์