14 เมษายน พ.ศ.2498
เผยแพร่เมื่อ: 14 เม.ย. 60จำนวนผู้เข้าชม:1007

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ เสด็จสหรัฐอเมริกา โดยเรือ Queen Elizabeth ของบริษัท Cunard โดยมีการชักธงไตรรงค์ในเรือที่ใช้เสด็จ

ที่มา : (3) สร 0201.77/10 การชักธงไตรรงค์บนเรือโดยสารที่เจ้านายไทยเสด็จประทับ