ราคา:230บาท
สินค้า:
สาระสังเขปเอกสารจดหมายเหตุ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน
เผยแพร่เมื่อ: 16 มิ.ย. 59จำนวนผู้เข้าชม:602

พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน เป็นพระบรมวงศ์สำคัญพระองค์หนึ่งที่มีพระกรณียกิจนานัปการ เช่น ด้านทหารช่าง การรถไฟ การพาณิชย์ การคมนาคม การวิทยุ โทรเลข เป็นต้น

สาระสังเขปเอกสารเป็นเครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุที่มีประสิทธิภาพสูงประเภทหนึ่งที่จะสนองการค้นคว้าได้อย่างกว้างขวางและครบถ้วน ถูกต้องตามหลักวิชาการจดหมายเหตุ แต่เป็นวิธีที่จะต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการยาวนานและความรู้ความชำนาญของนักจดหมายเหตุเป็นอย่างมาก

การจัดทำสาระสังเขปเอกสารจดหมายเหตุ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน ได้สำรวจจากเอกสารจดหมายเหตุจากกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องในพระองค์ ที่เก็บรักษาอยู่ที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เนื่องจากเอกสารมีจำนวนมากจึงจัดผลงานของพระองค์เป็นหัวเรื่องต่าง ๆ ตามพระประวัติและพระกรณียกิจสำคัญที่สำคัญ