ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถตู้ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮท 3621 กรุงเทพมหานคร
เผยแพร่เมื่อ: 27 เม.ย. 65จำนวนผู้เข้าชม:46
 

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถตู้ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮท 3621 กรุงเทพมหานคร