การรับมอบเอกสารส่วนบุคคลจากนางสาววิภาดา โมรินทร์
เผยแพร่เมื่อ: 29 มี.ค. 65จำนวนผู้เข้าชม:87
 

การรับมอบเอกสารส่วนบุคคลนางสาววิภาดา โมรินทร์

วันที่ 29 มีนาคม 2565 สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดยผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ได้รับมอบเอกสารส่วนบุคคลจากนางสาววิภาดา โมรินทร์ ซึ่งเป็นภาพถ่ายพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรประพันธ์รำไพ และภาพถ่ายพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอดิสัยสุริยาภา