การรับมอบเอกสารส่วนบุคคลนายประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์
เผยแพร่เมื่อ: 23 มี.ค. 65จำนวนผู้เข้าชม:71
 

การรับมอบเอกสารส่วนบุคคลนายประทุม  ชุ่มเพ็งพันธุ์

วันที่ 22 มีนาคม 2565 สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดยกลุ่มบริหารเอกสาร ประสานขอรับมอบเอกสารส่วนบุคคลจากนายประทุม  ชุ่มเพ็งพันธุ์ อดีตข้าราชการกรมศิลปากร เอกสารประกอบด้วย เอกสาร ภาพถ่าย และฟิล์มประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีในประเทศไทย