ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานหยิบและเก็บเอกสารจดหมายเหตุและเอกสารร่วมสมัย คลังชั้น 4 จำนวน 1 ราย
เผยแพร่เมื่อ: 18 พ.ย. 64จำนวนผู้เข้าชม:13
 

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานหยิบและเก็บเอกสารจดหมายเหตุและเอกสารร่วมสมัย คลังชั้น 4 จำนวน 1 ราย