ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเดินท่อน้ำประปาบริเวณลานซักล้าง จำนวน 1 งาน
เผยแพร่เมื่อ: 21 ก.ย. 64จำนวนผู้เข้าชม:25
 

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเดินท่อน้ำประปาบริเวณลานซักล้าง จำนวน 1 งาน