ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวีดิทัศน์ 2 ภาษา และการเผยแพร่ข้อมูลเอกสารมรดกความทรงจำของประเทศไทยด้วยระบบออนไลน์ จำนวน 1 งาน
เผยแพร่เมื่อ: 23 ส.ค. 64จำนวนผู้เข้าชม:10
 

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวีดิทัศน์ 2 ภาษา

และการเผยแพร่ข้อมูลเอกสารมรดกความทรงจำของประเทศไทยด้วยระบบออนไลน์ จำนวน 1 งาน