ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อคกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2564)
เผยแพร่เมื่อ: 24 พ.ค. 64จำนวนผู้เข้าชม:153
 

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อคกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2564)