ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก จำนวน 1 ตู้
เผยแพร่เมื่อ: 24 พ.ค. 64จำนวนผู้เข้าชม:109
 

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก จำนวน 1 ตู้