ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมระบบส่งน้ำประปาภายในอาคาร จำนวน 1 งาน
เผยแพร่เมื่อ: 24 พ.ค. 64จำนวนผู้เข้าชม:19
 

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมระบบส่งน้ำประปาภายในอาคาร จำนวน 1 งาน