ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
เผยแพร่เมื่อ: 18 มี.ค. 64จำนวนผู้เข้าชม:70
 

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

เรื่อง  ขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ