ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้รับจ้าง(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน 1 คัน
เผยแพร่เมื่อ: 16 ก.พ. 64จำนวนผู้เข้าชม:22
 

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้รับจ้าง(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน 1 คัน