ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาย้ายจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 1 งาน
เผยแพร่เมื่อ: 21 ก.ค. 63จำนวนผู้เข้าชม:94

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาย้ายจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 1 งาน