ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้างเหมาตรวจสอบเครื่องและระบบโปรแกรมเครื่องสแกนใบหน้าและลายนิ้วมือ
เผยแพร่เมื่อ: 15 มิ.ย. 63จำนวนผู้เข้าชม:6

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้างเหมาตรวจสอบเครื่องและระบบโปรแกรมเครื่องสแกนใบหน้าและลายนิ้วมือ