ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมประตูห้องเก็บเครื่องสูบน้ำประปาและประตูห้องเก็บขยะ จำนวน 4 บาน
เผยแพร่เมื่อ: 15 มิ.ย. 63จำนวนผู้เข้าชม:4

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมประตูห้องเก็บเครื่องสูบน้ำประปาและประตูห้องเก็บขยะ จำนวน 4 บาน