การเสวนาออนไลน์ เรื่อง จดหมายเหตุ 2020: หลักฐาน เทคโนโลยี มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อสังคมความรู้
เผยแพร่เมื่อ: 18 มิ.ย. 63จำนวนผู้เข้าชม:92

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสดการเสวนาออนไลน์

เนื่องในวันจดหมายเหตุสากล และวันแห่งการสถาปนาหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

เรื่อง จดหมายเหตุ 2020: หลักฐาน เทคโนโลยี มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อสังคมความรู้

วันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 - 15.30 น.

ผ่านทาง facebook Live : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ช่วงที่ 1 การเสวนา เรื่อง Archives as Evidence and Trusted Data and Information: กรณีศึกษาจดหมายเหตุดิจิทัลในฐานะหลักฐานในชั้นศาล

ร่วมเสวนาโดย  ดร.วราภรณ์ พูลสถิติวัฒน์ และดร.พิมพ์พจน์ สีลาเขต

ดำเนินรายการ  ราศี บุรุษรัตนพันธุ์

ช่วงที่ 2 การเสวนา เรื่อง เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ

ร่วมเสวนาโดย  ผศ.เลิศชัย วาสนานิกรกุลชัย และดร.พิมพ์พจน์ สีลาเขต

ดำเนินรายการ  ราศี บุรุษรัตนพันธุ์

ช่วงที่ 3 การเสวนา เรื่อง มรดกทางวัฒนธรรมกับการจัดการจดหมายเหตุสู่ความยั่งยืน

ร่วมเสวนาโดย  ดร.กนกพร นาสมตรึก ซิมิโอนิกะ และดร.นยา สุจฉายา

ดำเนินรายการ  ราศี บุรุษรัตนพันธุ์

(ร่วมสนุกรับของที่ระลึกระหว่างการถ่ายทอดสด)

**********ของที่ระลึกระหว่างการเสวนาออนไลน์ ถ่ายทอดสดผ่านทาง facebook live : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ***********

* กด like กด share

  • ผู้ที่เข้าชมการเสวนาออนไลน์และกด like และ share (ตั้งค่าเป็นสาธารณะ) ในช่วงระหว่างเวลา 14.00 - 16.00 น. จะได้รับโปสการ์ดที่ระลึก จำนวน 1 แผ่น
  • หากผู้ที่กด like และ share (ตั้งค่าเป็นสาธารณะ) ครบทั้ง 4 ครั้ง จำนวน 100 ท่านแรก จะได้รับโปสการ์ด จำนวน 1 เซต (6 แผ่น) พร้อมกระเป๋าที่ระลึก จำนวน 1 ใบ

* การถามคำถาม

             ผู้รับชมที่ถามคำถามเข้ามาในระหว่างการถ่ายทอดสด และได้รับการตอบคำถามออกอากาศ จะได้รับหนังสือที่ระลึก จำนวน 1 เซต พร้อมกระเป๋าที่ระลึก จำนวน 1 ใบ