หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กลับมาเปิดให้บริการ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563
เผยแพร่เมื่อ: 20 พ.ค. 63จำนวนผู้เข้าชม:197

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จะกลับมาเปิดให้บริการในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

ตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) กรมศิลปากร ได้เปิดให้บริการแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ของกรมศิลปากร ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  หอสมุดแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ดังนี้

1. ตรวจคัดกรองผู้เข้าใช้บริการ

2. สวมหน้ากากตลอดเวลาขณะใช้บริการ

3. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร

4. สแกน QR Code เช็คอิน - เช็คเอาท์ ตามแพลตฟอร์มไทยชนะ และกรอกข้อมูลการเข้าใช้บริการ

โดยหอจดหมายเหตุแห่งชาติขอจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการเพื่อลดความแออัด